תקנון שימוש באתר אינטרנט JOBS.OFFEK.NET

 

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

הגלישה באתר ו/או הפרסום בו ו/או הרשמתך לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

פרסום המשרות באתר הינן מטעמו של המפרסם בלבד והנהלת האתר אינה אחראית כלל על תוכנן ו/או טיבן של המשרות המפורסמות בו ע"י המפרסמים.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

 1. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות ו/או להסיר את פרסומו אם יפר את תנאי התקנון.
 2. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 3. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 4. מחפש העבודה מתחייב שלא להשתמש באתר למטרות אחרות מלבד חיפוש עבודה. הרישום והשימוש באתר הוא לשימושו האישי והבלעדי של הגולש. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם הגולש.
 5. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 6. כמפרסם הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בו ואינה אחראית לטיב הפרסום ופרטיו, לבד ממתן פלטפורמה לפרסומיו.
 7. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 8. אין לשלוח באמצעות האתר הודעה המיועדת ליותר מ- 5 נמענים למעט ביצוע שיתוף של מודעה (share) באמצעות הפייסבוק.
 9. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המשרות המפורסמות בו, ו/או המידע המפורט בכל משרה.
 10. כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמפרסמים ו/או עם מועמדים שנענו לפרסומים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ'ט ובין במסגרת "פגישות אמת", הן באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד המפרסם ו/או מציע המשרה לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם אדם לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
 11. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות ולא תישמענה כל טענות בקשר לכך.
 12. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
 13. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 14. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 15. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

 

 •  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לתנאים המפורטים בו ומתחייב לכבדם.